Info

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Dôležité info!

Zakúpená vstupenka na mieste alebo v predpredaji bude pri vchode na festival vymenená za identifikačnú pásku, ktorú si musí návštevník ponechať na ruke po celú jeho návštevu podujatia. Identifikačná páska oprávňuje k vstupu do areálu s možnosťou ho kedykoľvek opustiť a vrátiť sa.

Výhercovia súťaží

Výhercovia budú napísaní na tzv. guest liste, ktorý sa bude nachádzať na akreditáciách pri hlavnom vchode do areálu. BUDE NUTNÉ SA PREUKÁZAŤ OBČIANSKYM PREUKAZOM.

ZŤP

Festival Hip Hop Žije zabezpečuje bezbariérový prístup. Pre všetkých návštevníkov, ktorí sa preukážu platným preukazom ZŤP platí zľavnené vstupné vo výške 50% z ceny normálneho lístka (zľava sa nevzťahuje na VIP vstupenky). Túto vstupenku je možné si zakúpiť iba na mieste.

 
Vstup pre neplnoletých

 

Cieľom festivalu je, aby bol sprístupnený širokej verejnosti.

Samozrejme za určitých podmienok:

Neplnoletí návštevníci do 15 rokov môžu navštíviť festival len pod dozorom rodiča, zákonného zástupcu alebo osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za mladistvú osobu preberá plnú zodpovednosť.

Návštevníci medzi 15 - 18 rokov majú vstup na festival taktiež povolený, nevyžaduje sa rodič ani zákonný zástupca, ale majú prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov. Všetci návštevníci do 18 rokov budú mať špeciálne označenú pásku, ktorá im neumožní si kúpiť alkoholické nápoje na festivale. Ak vznikne podozrenie, že neplnoletý návštevník je už pri vstupe do areálu pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek iných návykových látok, nebude vpustený na festival.

Je nutné aby si návštevníci priniesli občianske preukazy alebo iný doklad totožnosti. Ak  vznikne podozrenie, že návštevník má menej ako 15 rokov a nebude vedieť preukázať, že má 15 alebo viac, nebude vpustený do areálu. Osoby, ktoré nebudú môcť dokladom dokázať, že majú 18 alebo viac, dostanú pásku, s ktorou nebudú mať možnosť si kúpiť alkoholické nápoje.

VIP zóna

VIP bude pristupná osobam starším ako 18 rokov. VIP zóna predstavuje separátny priestor s omedzenou kapacitou, s vlastnými barmi pre väčší komfort. VIP zóna ponúka kontakt s vystupujúcimi, chillout zone, pokerovú zónu a fotostenu.  

Prvá pomoc

Na festivale je zabezpečovaná plne odbornými pracovníkmi. V prípade úrazu sa obráťte na najbližších zdravotníkov, ktorí budú patrične označení.  

Veci so sebou

Na festival by ste si nemali zabudnúť vziať nasledovné veci: občiansky preukaz, preukaz poistenca, platnú vstupenku,peniaze, potrebné lieky, hygienické potreby, pokrývku hlavy, opalovací krém, slnečné okuliare, pršiplášť a dobrú náladu.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Do areálu nebude možné si priniesť alkoholické a nealkoholické nápoje v sklenených fľašiach, petfľašiach, plechovkách alebo iných nádobách. Na festivale je možnosť zakúpenia si dostatočného množstva nealkoholických aj alkoholických nápojov.

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do areálu festivalu sklené nádoby a fľaše, drogy, psychotropné látky, pyrotechnické predmety,  predmety ohrozujúce bezpečnosť, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu, psov a iné domáce zvieratá, je zakázané stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.V areali je takisto prísne zakázaná manipulácia s ohňom, respektíve zakladanie ohňa. Do areálu je zakázané vnášať fotoaparáty, tzv. "zrkadlovky" a GoPro kamery, tieto zariadenia budú môcť byť používané iba akreditovanými fotografmi.

Bude nutné, aby sa každý návštevník podrobil bezpečnostnej prehliadke, ktorú bude vykonávať bezpečnostná služba. Je dôležitá pre bezpečie nás všetkých, a preto ďakujeme za jej rešpektovanie.

 

28/6-30/6
2019